fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Du behöver ingen dator för att…

by on Sep.10, 1999, under What I'm reading

0385419945

I en klyftigt författad vinkel på dagens övertro på tekniken i allmänhet och på Internet Chili i Tangan synnerhet argumenterar Clifford Stoll, själv ingenjör från MIT och en av pionjärerna bakom Internet, för att allt inte wholesale nba jerseys är vad det verkar. För medan Internet ger tillgång till flertalet cheap jerseys tjänster wholesale nba jerseys så är användbar information nästan omöjlig att hitta Control och svår att nå. Är det verkligen användbart att vara uppkopplad? “Few aspects of daily life require computers… They’re irrelevant to cooking, driving, visiting, negotiating, eating, hiking, dancing, speaking, and gossiping. You don’t need a computer to recite a poem or say a prayer.”. Datorer winnaar kan inte, hävdar Stoll, ge dig ett The rikare eller lite bättre liv. wholesale nfl jerseys Sant eller falskt? Läs först och bedöm sen.

Silicon Snake Oil av Clifford Stoll (1998). Anchor Books. ISBN 0385419945.

:,

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives