fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Digitalt lite vilsen?

by on May.21, 1998, under What I'm reading

0679762906

Författaren till den här boken är ingen mindre än chefen för MIT:s Media Lab och Nicholas Negroponte ger läsaren en inblick i begrepp som bandvidd, multimedia, Internet och virtual reality samtidigt som han förklarar varför faxmaskinen och CD-ROM-formatet antagligen har samma öde att vänta som BetaMax. Jag ser fram emot att läsa om den här boken om tio år!

Being Digital av Nicholas Negroponte (1998). MIT Press. ISBN 0679762906.

:,

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives