fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Eluttag i bagageutrymmet på Volvo Amazon

by on Jul.17, 2015, under Volvo Amazon

Många av Volvos modernare bilar, i synnerhet herrgårdsvagnarna, har eluttag i bagageutrymmet. Detta är en ganska bekväm grej som låter dig ha med dig iskalla drycker varma sommardagar, att brygga kaffe i bilen lite svalare vår- eller höstdagar eller att driva en wifi-router åt kräsna, ofta yngre, medpassagerare. Till exempel. Så hur skulle det kunna se ut i Volvo Amazon?

En tänkbar placering skulle kunna vara till höger och en bit in i bagageutrymmet. I plåten ovanför hjulhuset, till exempel. Där skulle uttaget inte vara nämnvärt i vägen samtidigt som det är hyffsat lätt att komma åt det när man vill använda det. Det ser lite ut som att det alltid har suttit där.Eftersom de förbrukare vi vill tänkas kunna använda med detta eluttag drar ganska mycket ström vill vi kunna styra uttaget via en strömbrytare från instrumentpanelen. Vi vill även kunna se huruvida uttaget är strömsatt eller inte med hjälp av en lampa på instrumentpanelen. Lägg lite tid på att fundera ut ett bra ställe för denna brytare och för denna lampa. Kanske någon extra reglagepanel som rymmer både lampa och strömbrytare? Kanske i ett tunnelfack?

Förutom kablage behöver vi en säkringshållare och ett relä som tål minst 30 A. Dessa hittar du på Kjell & Co, Biltema, m.fl. Vi behöver även ett eluttag, en lampa att sätta synligt på instrumentpanelen samt en enpolig strömbrytare. Dessa köper du företrädelsevis hos CVI, VP Autoparts, Motoroldies, m.fl. Välj gärna samma typ av eluttag som redan sitter i instrumentpanelen och en strömbrytare som smälter väl in i förarmiljön, exempelvis genom att likna övriga strömbrytare där. Kabeln behöver vara grov då längden kommer bli ett par meter och då de förbrukare vi kan tänkas vilja använda med detta eluttag drar en hel del ström. Jag valde 6mm2.

Börja med att koppla bort batteriet.

Mät hur stort hålet behöver vara för att få plats med eluttaget. Borra sedan upp ett så stort hål med t.ex. en stegborr. Fäst eluttaget på plats. Dra sedan en kabel från eluttaget framåt i bilen till instrumentpanelen. Se till att kabelns anslutning till eluttaget är välisolerat och inte riskerar att hoppa av och heller inte riskerar att komma i kontakt med karossen. Valde du ett eluttag i samma stil som original så jordar det i karossen. Valde du ett i plast så behöver du även dra en (lika grov) jordkabel till uttaget. Lägg kabeln osynligt under mattan men väl mot bilens sida så att den inte hamnar i kläm. Dra sedan en annan kabel från batteriet (benämns 30 i elschemat), eller en anslutningspunkt kopplad mot batteriet, via en säkringshållare fram till samma plats vid instrumentpanelen.

Dra en kabel från tändningen (benämns 15 i elschemat) till instrumentpanelen. Denna kabel behöver inte vara lika grov då den bara ska trigga reläet. Nu är det dags att koppla ihop det hela. Så här gjorde jag:

Anslut kabeln från eluttaget till reläets utgång (märkt 87). Anslut kabeln från batteriet via säkringen till reläets ingång (märkt 30/51). Anslut kabeln från tändningen till strömbrytarens ena anslutnig. Dra två kablar från strömbrytarens andra anslutning, en till lampan (som även jordas) och en till reläets anslutning 86. Jorda reläet mot dess anslutning 85. Sätt en 25 A säkring i säkringshållaren. Anslut batteriet.

Då ska det vara klart. Eftersom vi har kopplat strömbrytaren via tändningen är det endast möjligt att använda eluttaget med tändningen påslagen. Detta för att du inte ska glömma att slå av strömmen till eluttaget. Så fort du tar nyckeln ur tändningslåset bryter du även strömmen till eluttaget i bagageutrymmet. Se det som en säkerhetsgrej.

Ett litet, enkelt termoelektriskt kylskåp med rätt retro-tryck är ett av många mycket uppskattat tillbehör under varma sommardagar. Liksom en riktig kaffebryggare för 12V från ex.vis. Waeco.

Använder du ett klassiskt eluttag av typen som sitter original (ej på Favorit) i instrumentpanelen på Volvo Amazon kan det vara frestande att använda en likadan plugg som i instrumentpanelen. Men kom ihåg att det är denna plugg som gör eluttaget till en cigarrtändare och att det kan vara väldigt farligt om eluttaget är strömsatt samtidigt som annat bagage i bagageutrymmet kommer åt och trycker in pluggen i eluttaget under färd. Då kan det börja brinna. För att undvika det bygger vi lätt om pluggen genom att ersätta glödkroppen i den med en plastbit eller något annat, icke-ledande material. Jag använde kapsylen från en Loka Crush-flaska:


Tänker du använda en sån här…

…bör du ta bort glödkroppen först

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!

:

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives