fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Lite fånigt

by on Jan.13, 2011, under Reflections

Mina döttrars förskola har, liksom – är jag övertygad – de flesta andra förskolor, en sjukdomspolicy. Sjukdomspolicyn utgör riktlinjer för vad som gäller när barnen är sjuka. Enligt den ska barn vara fortsatt hemma från förskolan i X timmar efter att de blivit friska. X varierar med åkomma, men är typiskt 24 vid feber, 48 vid kräksjuka, osv. Syftet, får man anta, är att skydda personal och andra (förhoppningsvis friska) barn på förskolan men frågan är om detta i sig självt inte är symptom på trygghetsnarkomani? Jag påstår det. Jag påstår också att X måste ställas i relation till BNP, dvs. vad kostar det ha mig sittandes hemma en hel dag (eller mer) och vad är nyttan med det. Det känns inte så lite fånigt att sitta hemma med fullt friska barn för att… …eh… …för att… …hmmm… …ja, varför då egentligen? Är de friska så är de friska. Att jag får sitta hemma under parollen “vård av sjukt barn” (a.k.a. VAB, tillfällig föräldrapenning, m.m.) trots att mina barn inte är sjuka är dåligt för mig, dåligt för dig och dåligt för BNP. Så är det. Är det att hoppas på för mycket om jag hoppas på en mer rättvisande och balanserad sjukdomspolicy? I dagsläget är det lite för lätt att sympatisera med Fredde i TV4:s Solsidan

:, ,

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives