fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Positivt för vem?

by on Sep.07, 2010, under Reflections

Kvotering, eller "positiv särbehandling", är en förskönande omskrivning för en vilja att på ett legitimt sätt och på falska grunder gynna någon eller några som inte på egna meriter själva klarar att nå en viss position i samhället. Positivt för vem? Samhället putsar på statistiken och kan säga att "vi har minsann X% av den och den minoriteten inom den och den samhällssektorn". Till vilket syfte då? I själva verket är hela angreppssättet självdestruktivt för ett samhälle av den enkla anledningen att den person som var bäst lämpad för jobbet inte fick det. Det brukar till och med ekonomer förstå. Sett ur ett litet större perspektiv växer problemet ytterligare med detta angreppssätt genom att mer meriterade personer får sina karriärer åsidosatta i denna "positiva" anda. De har all rätt att ifrågasätta denna politik.

Detta inlägg publicerades också i Svenska Dagbladet den 15:e juni 2002.

:, ,

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives