fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: 240 fan in Volvo Amazon

240-fläkt i Volvo Amazon

by on Nov.04, 2012, under Volvo Amazon


This text is unfortunately not available as PDF download in English. Denna text finns tyvärr inte som PDF.

240-fläkt i Volvo Amazon

Kupéfläkten i Volvo Amazon är underdimensionerad, går lätt sönder, går ofta inte att laga och är dessutom svår att få tag på. Ett bra, eller mycket bra, alternativ är att ersätta den med en kupéfläkt avsedd för Volvos 240-serie. De finns att köpa nya för c:a 750kr. Den här anvisningen beskriver hur man byter till 240-fläkt i Volvo Amazon på ett diskret och fint sätt. För att byta fläkt behöver du, förutom den nya fläkten, även ett bulligt lock från en tidig Amazon. Lacka det mattsvart i en färg som tål lite värme.

Börja med att koppla bort batteriet. Lossa sedan de tre kablarna till kupéfläkten i motorrummet. Håll ordning på vilken kabel som är vilken genom att exempelvis märka upp dem med en tejpbit. Lossa skruvarna som håller fläkten på plats och dra försiktigt ut den ur värmarenheten. Dela på det platta locket och själva fläkten och fäst sedan detta lock på motsvarande sätt i 240-fläkten genom att borra hål i 240-fläkten. Det nya, bulliga locket används sedan som täcklock (som av en händelse passar skruvhålen mot värmarenheten perfekt mellan locken).

Alla anslutningar görs mellan locken, det platta som originalfläkten satt fäst i och det bulliga som nu används som täcklock. Detta skyddar anslutningarna som på 240-fläkten är lösa istället för fasta som på originalfläkten samtidigt som det ser näst intill original ut.

Sätt eltejp runt anslutningarna eftersom det annars är stor risk för kortis när locket sätts på plats.

En viktig skillnad mellan gammal och ny fläkt är att den gamla har två lägen medan den nya har tre. Det finns lite olika sätt att lösa det på där det vanligaste verkar vara att man behåller befintligt fläktreglage och kopplar in de två högsta farterna/lägena på den nya fläkten och låter den lägsta vara oansluten. Annars får man försöka hitta ett annat reglage. Notera att Amazonens reglage för vindrutetork och -spolare visserligen har tre lägen men att detta inte nödvändigtvis fungerar tillsammans med den nya fläkten då det ju även spelar roll hur kopplingen ser ut inne i reglaget. Möjligen funkar just denna kombo – jag har inte provat.

Om man vill använder befintligt Amazonreglage med fart 2 och 3 på 240-fläkten så kommer från 240-fläkten en svart jordkabel och den kopplas mot den svarta jordkabeln som gick till den gamla fläkten. Blå kabel från 240-fläkten (fart 2) till blå kabel som gick till den gamla fläkten och röd kabel från 240-fläkten (fart 3) till svart kabel som gick till den gamla fläkten. Grön kabel (fart 1) används ej. Allt funkar nu precis som innan (fullt blås först, halvt blås sen) på reglaget fast mycket bättre snurr i sakerna.

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


Comments Off on 240-fläkt i Volvo Amazon :, , , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives