fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Back up lights in Volvo Amazon

Backstrålkastare i Volvo Amazon

by on Apr.06, 2012, under Volvo Amazon


This text is unfortunately not available as PDF download in English. Denna text finns tyvärr inte som PDF.

Backstrålkastare i Volvo Amazon

Jag köpte backstrålkastare från Holden i UK och monterade den under bakre stötfångaren. Som stag använde jag min dotters överblivna cykelstödhjul (Biltema art.nr. 270024, 40kr) vilket ger en bra nivå på lyktan. Jag fick borra upp staget till 10mm och kapa det i andra änden, men sedan passar det rakt av. Backstrålkastare fabriksmonterades inte, med ett undantag, på Volvo Amazon och det finns därför lite olika placeringar av detta, mestadels kring det bakre vänstra avbärarhornet. Man ser placeringar både över och under stötfångaren och både till höger och vänster om avbärarhornet. Undtantaget gällde Volvo Amazon i polisutförande där placeringen var till höger och ovanför. Jag valde också till höger men under då jag dels ogillar den synliga kabeldragningen som då blir nödvändig och dels tycker att lampan kommer i vägen för i- och urlastning av bagageutrymmet. Till höger om hornet ger dessutom en bättre ljusbild rakt bakåt än vad till vänster om hornet gör.

Infästningen av staget sker med en extra (lås)mutter på vagnsbulten som går ned bakom vänstra bakre avbärarhornet. Den är tillräckligt lång. Dra en kabel från backljusreläet i motorrummet till en brytare inne i kupén så att man kan välja att slå på/av strålkastaren. Om detta verkar jobbigt kan man koppla in sig direkt på backljuset i den bakre vänstra ljuslyktan, men då kommer backlampan alltid att lysa tillsammans med backljuset. Automatiskt backljus blev standard på Volvo Amazon med årsmodell 1963 (1962 på Volvo Amazon Herrgårdsvagn). För tidigare årsmodeller utan automatiskt backljus sker inkoppling mot backljusreglaget. Det finns flera sätt att dra kabeln vidare från brytaren i kupén bakåt och ut till avbärarhornet, men jag valde att gå ut via växelspaken och vidare under bilen. Ordna med en jordskruv till lampan i staget och sedan är det bara att invänta mörkret och rikta in strålkastaren. Lampan hänger inte ned mer än vad avgasröret gör och man slipper borra i stötfångaren.

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


Comments Off on Backstrålkastare i Volvo Amazon :, , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives