Tag Archives: Backstrålkastare i Volvo Amazon

Backstrålkastare i Volvo Amazon

This text is unfortunately not available as PDF download in English. Denna text finns tyvärr inte som PDF. Backstrålkastare i Volvo Amazon Jag köpte backstrålkastare från Holden i UK och monterade den under bakre stötfångaren. Som stag använde jag min dotters överblivna cykelstödhjul (Biltema art.nr. 270024, 40kr) vilket ger en bra nivå på lyktan. Jag… Read More »