fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Charlie Söderberg

Mer om pengar

by on Jan.04, 2011, under What I'm reading

Trots att titeln på denna bok ger en tydlig vink om avsedd målgrupp är den klart läsvärd och i likhet med andra böcker på samma tema belyser den en rad enkla tips och knep som med liten insats har hög sannolikhet att ge stor utdelning. Sådana tips och knep förtjänar naturligtvis vår fulla uppmärksamhet. För som författarna, snubbarna i TV3:s Lyxfällan, själva frågar: varför ägnar de flesta människor mer tid åt att borsta tänderna än vad de gör åt sin ekonomi?

Kulor, ca$h & kosing : konsten att få ut mer av sina pengar av Mathias Andersson och Charlie Söderberg (2010). Ica Bokförlag. ISBN 9789153435709.

Comments Off on Mer om pengar :, , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives