fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: CV-engelska

Rädda mig från språkträsket!

by on Oct.26, 2012, under Reflections

Jobbandes för ett multinationellt företag i en expansiv och högst internationell miljö så kan jag inte låta bli att förundras över hur fantastiskt dåliga många är på engelska. Någonstans funkar det ju ändå så att engelska är det överlägset största internationella affärsspråket och följdaktligen lärs det ut redan tidigt i grundskolan; när jag gick i plugget i DDR-Sverige på 80-talet först från årskurs fyra, men numera (visserligen i blygsam omfattning) redan från årskurs ett.

Inte sällan läser jag jobbansökningar där det ofta, som vore det självklart, framgår av CV:t att personen i fråga talar och skriver engelska flytande. Det är i min värld ett ganska starkt påstående som ofta visar sig stämma dåligt överens med verkligheten. Flytande innebär att du obehindrat behärskar språket, att en infödd amerikan inte kan avgöra att du inte är det på sättet du talar och att du är så väl insatt i språket och kulturen att du kan särskilja subtilt nyanserade språkliga skillnader. Bland annat. Mycket få personer som har fullgjort svensk grundskola och gymnasium uppfyller de kriterierna, och bland dem som gör det är personer med engelska som modersmål och/eller många, många (som i fler än tio) år som utlandssvensk överrepresenterade.

Så vad kan hända när någon som talar CV-flytande engelska tror att han/hon behärskar språket? Här är några verkliga exempel från min vardag:

 • I kontexten projektuppföljning används för öppna punkter (eng: open issues) det engelska ordet outstanding issues, med den egentliga (och garanterat inte avsedda) innebörden enastående punkter. Jätteroligt och jättefel på samma gång. Extra roligt blir det när det används tillsammans med beslut (typiskt en förteckning över beslut som behöver fattas): outstanding decisions. Enastående beslut! Som inte ens är fattade!
 • Det svenska ordet eventuellt är synonymt med ord som kanske, möjligen och tänkbar medan det engelska ordet eventually betyder så småningom eller till slut, dvs till skillnad mot eventuellt något som faktiskt kommer att ske (fast inte just nu). Svenskar CV-flytande i engelska orsakar påfallande ofta stor förvirring när denna språkförbistring (så småningom…) uppdagas. Jag har till och med sett detta leda till juridiska komplikationer, där den CV-flytande svenske juristen som skrev avtalet på engelska användandes detta begrepp ju tveklöst lovade att leverera något vid en senare tidpunkt.
 • På samma sätt blandar svenskar CV-flytande i engelska ofta bort sig fullkomligt när det gäller det engelska ordet dignity, vilket korrekt översatt har med värdighet att göra och inte alls är samma sak som det svenska ordet dignitet, med vilket vi menar rang eller ställning.
 • Dedicated på engelska betyder målmedveten eller hängiven. Med dedikerad på svenska avses typ för detta speciella användningsområde. En person kan på svenska svårligen anses vara dedikerad, så länge inte personen i fråga ska nyttjas inom något speciellt användningsområde…
 • En aktivitet eller planerad händelse i projektplanen som är färdig har inte tagit plats (jfr engelskans took place) – den har ägt rum. Tänk på det.
 • För bra prestationer på jobbet kan man ibland hedra en person, men man kan inte på svenska hedra en regel eller en praxis. Trots att det på engelska går utmärkt genom ordet honor.
 • Till sist en observation som gäller för alla er som fyller er tillvaro med systemutveckling. Design på engelska översätts till konstruktion på svenska. Construction på engelska översätts till bygge (eller byggnad) på svenska. Viss skillnad…

Det finns såklart fler roliga exempel som inte är hämtade från mina egna erfarenheter. Min far är t.ex. apotekare och var i sin aktiva karriär en frekvent besökare på diverse läkemedelskongresser utomlands. Han berättade om hur hans väsentligt yngre och kanske mer oerfarna kvinnliga resesällskap helt ogenerat presenterade sig som Lab. Ass. (alltså laboratorieassistent) på en mässa i USA. Eller den om hur en skribent tillhörande en större svensk fackföreningstidning i en artikel som handlade om en prisutdelning försökte beskriva begreppet guldregn på engelska…

Jag kan här inte låta bli att ta med en liten förteckning över ord som låter lite engelska men som inte alls är engelska utan påhittade i Sverige. Prova själv att använda dem på en amerikan så får du se…

 • Freestyle
 • Smoking
 • Backslick
 • Flipper
 • Playback
 • After work
 • After ski

Fast ingen kan komma och säga att vi svenskar inte är kreativa när det gäller användandet av andras språk…

När människor från olika länder med någorlunda närbesläktade språk (t.ex. svenska och tyska) träffas händer det ofta att fraser som fungerar utmärkt på båda språken men dåligt eller inte alls på engelska på något fantastiskt och kreativt sätt uppstår just där och just då, till nytta och (får man hoppas) full förståelse för de inblandade men till det engelska språkets fördärv. Exempelvis så att säga (svenska) respektive so zu sagen (tyska) vilket inte blir so to say (vilket oftast används) på engelska.

Hade det inte varit för insikten om att jag själv, eftersom jag utsätts för det dagligen, sakta men säkert dras ner i detta språkträsk hade jag knappast brytt mig i denna omfattning om min omgivnings språkliga brister. Men givet att det varje dag påverkar min egen engelska gör att jag bryr mig. Jag blir lite rädd när jag inser att de personer i min omgivning som konsekvent och ändå i någon slags välmening felaktigt använder sig av begreppen ovan och flera andra uttryck faktiskt påverkar hur jag talar och skriver engelska. Samtidigt som många av dem (de flesta, faktiskt) nog tveklöst skulle påstå att de behärskar engelska flytande. Dra inte ner mig i detta! Skärp er! Sharpen up! So to say…

Comments Off on Rädda mig från språkträsket! :, , , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives