fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Ernst Brunner

Kungamördaren

by on Dec.06, 2011, under What I'm reading

Jag brukar inte ta upp skönlitteratur här, och detta kan möjligen ses som någonting annat än skönlitteratur (inte minst därför att författaren själv gärna vill det), men det är svårt att inte se stora delar av detta verk som just skönlitteratur. För hur omfattande och hur detaljerade kan källorna vara? Jag har avlagt akademisk examen och många kan dessutom vittna om mitt intresse för historia, i synnerhet svensk historia, men jag läste denna bok med ständig tillgång till Wikipedia. Varje sida i boken innehöll minst ett ord eller en person som jag var tvungen att slå upp för att förstå sammanhanget kring eller som jag ville veta mer om. Helt fantastiskt! Underbart. Jag ser redan fram emot att läsa mer av Herr Brunner. Det ryktas att han t.ex. haft en del att berätta om en viss Bellman. Tack till min bedårande och förtjusande hustru för en klockren Farsdagspresent.

Anckarström och kungamordet: Historien i sin helhet av Ernst Brunner (2011). Månpocket. ISBN 9789172322400.

Comments Off on Kungamördaren :, , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives