fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Grill with foldable side table

Fällbart

by on Aug.27, 2012, under Grill

Det går fort att vänja sig vid större boarea. Det man tidigare såg som enorma ytor betraktar man efter förvånansvärt kort tid som helt normalt, kanske lite litet. Det man möjligen vänjer sig snabbare vid är högre lön. För att bättre utnyttja ytan på vår ena balkong satte jag gångjärn på grillens vänstra sidobord, så att man kan fälla ned det när grillen inte används. Det blev ganska bra. Inte lika stabilt som innan, men helt OK. Från aningen otymplig till lättstuvad på en eftermiddag. Här är lite bilder:

Så varför inte det högra också? Jag vet inte… Dels blir det två sidobord som inte är helt 100 stabila (troligen fullt tillräckligt, men inte som innan) och dels har det högra sidobordet en inbyggd brännare så hänsyn måste tas till gasolledningen. Kanske en annan gång.

Comments Off on Fällbart :, , , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives