fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: SL-minuter

SL-minuter

by on Nov.25, 2011, under Reflections

I Sverige infördes normaltid den 1:a januari 1879 då hela landet fick samma tid; innan dess var tidsskillnaden mellan t.ex. Stockholm och Göteborg 24 minuter. Idag, 132 år senare, har mig veterligen alla i Sverige anpassat sig efter detta. Alla utom en. Stockholms Lokaltrafik (allas vårat SL) har en helt egen tid. Den är inte alls som alla andras då modellen är empiriskt bevisat icke-linjär och tiden kan stundtals gå såväl fortare som saktare relativt normaltiden (den som alla vi andra använder). Detta ger ganska ofta upphov till ganska stor irritation. Helt i onödan, tycker många. Det gör det inte precis lättare att lära vår femåriga dotter klockan. Enda sättet tycks vara att tydligt hålla isär begreppen: SL-minut är någonting helt annat än minut

Comments Off on SL-minuter :, , , , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives