fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Systembolaget

Beträffande statliga plansocialistiska försäljningsmonopol

by on Sep.08, 2010, under Reflections

Hur kan det komma sig att jag som fullvärdig, fri (dock hårt taxerad) svensk medborgare tvingas finna mig i att stå med kölapp och mössa i hand för att få köpa en flaska vin? Fortfarande. År 2010. 15 år efter att vi sent omsider gick med i EU. Det finns absolut risker med alkohol och det är trist och tråkigt, i synnerhet när det drabbar andra, men det är ju knappast så att vi – trots hårda restriktioner – är befriade från detta i Sverige. Åk till valfritt Systembolag (gärna där de är placerade i närheten av T-banan, t.ex. Hornstull) och se efter själv. Här tycker jag det blir intressant att titta på måluppfyllnadsgrad, dvs. hur länge har vi haft försäljningsmonopol i Sverige och hur kommer det sig att vi inte är ett dugg bättre än andra länder på att hantera alkoholmissbruk? Tvärtom brukar framförallt svenska ungdomar sticka ut i statistiken över länder med alkoholrelaterade problem (och sett till minderåriga vad är det som garanterar att Systembolaget gör den kontrollen bättre än någon annan? – det finns ju ganska gott om exempel på när nämnda monopol ertappats med att sälja alkohol till just minderåriga). Så varför ska vi som inte har problem med alkohol tvingas stå ut med sämre service (tillgänglighet, öppettider)? Statliga monopol äger inget existensberättigande i ett fritt, demokratiskt samhälle. Det är dags att kliva ur ankdammen nu, Sverige, det är hög tid att förpassa de sista DDR-relikerna till historien och Systembolaget toppar listan.

Detta inlägg har även publicerats i Svenska Dagbladet i en något förkortad version som ett svar på en annan insändare (texten ovan var den som skickades in).

Comments Off on Beträffande statliga plansocialistiska försäljningsmonopol :, , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives