fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Varvräknare i Volvo Amazon

Varvräknare i Volvo Amazon

by on May.23, 2003, under Volvo Amazon


This text is also available as PDF download in English here. Denna text finns även som PDF här.

top-of-the-line modellen 123GT lanserades sommaren 1966 (modellåret 1967) var den utrustad med varvräknare. Denna fick detaljnummer 281046 och tillverkades av Smiths åt Volvo. Varvräknaren är transistoriserad och försedd med varningsfält för övervarv. Dess placering på instrumentpanelens stoppning framgår av bilden nedan. Samma varvräknare såldes senare som tillbehör till Volvo Amazon, och finns bland annat med i en tillbehörskatalog tryckt i juni 1967 (RK 2711).

Smiths varvräknare till Amazon har en rektangulärformad fot, till skillnad från andra Volvomodeller där rund fot förekommer. Den förekommer dessutom i två olika utföranden, ett tidigt och ett sent, men där Volvo inte har brytt sig om att lagerföra dessa under olika detaljnummer; båda heter 281046. Det tidiga utförandet har röd nål, x100 gradering och en högblank ring. Det är dessa som sitter på 123GT årsmodell 1967 (och enligt uppgift även på tidiga 123GT årsmodell 1968). Eftersom årsmodell 1967 är överlägset vanligaste årsmodellen för 123GT är det också denna variant av varvräknaren som är vanligast. Det sena utförandet har istället vit nål, x1000 gradering och en silvermatt ring, det sistnämnda för att undvika störande reflexer för föraren (och helt i linje med övriga ändringar i samma anda som gjordes med årsmodell 1968).

Bra val av placering, och följdaktligen också där man oftast ser dem placerade, är ovanpå instrumentbrädan och strax till höger om instrumenthuset (vänster på högerstyrda bilar) i enlighet med bilden ovan. Vill man ha det precis så som den fabriksmonterades på 123GT så ska den till och med sitta lite mer till vänster än vad den gör i bilden ovan, dvs inte i mitten på andra ribban till höger om instrumenthuset utan lite mer åt vänster. Här kan denna officiella bild från Volvo vara till hjälp:

Det går såklart att placera varvräknaren på andra ställen också, men placeras den enligt ovan så räcker garanterat längden på kablarna. Börja med att borra ett mindre hål (6-8mm) uppifrån och genom instrumentpanelsstoppningen vidare genom instrumentbrädan. Bytt till 13mm borr och borra upp hålet. Trä först kablarna genom hålet och fäst därefter varvräknaren i instrumentbrädan. Skruva fast den underifrån.

Smiths varvräknare på fot har fem kablar: en svart, två röda och två vita. Av de två vita är den ena kabeln längre än den andra. Inkoppling går till så att den svarta kabeln ansluts till jord. Den ena av de två röda kablarna kopplas till instrumentbelysningen på ljuskontaktens anslutning 58b. Det är så det är kopplat original på 123GT men betyder att belysningen i varvräknaren inte dimmas med övrig instrumentbelysning. Det går också bra att ansluta denna kabel till ljuskontaktens anslutning 58a, vilket är instrumentbelysningens rheostat. Den andra av de två röda kablarna kopplas till 25A-säkringen (den översta och korta säkringen i säkringsdosan). Den ena vita kabeln (den korta) kopplas in på tändspolens minusanslutning (märkt 1 eller – på spolen) i stället för den svarta (som helt tas bort) och den andra vita kabeln (den längre) ansluts på tändfördelaren (där den nyss bortplockade svarta kabeln satt). Fungerar inte varvräknaren så byt plats på de två vita kablarna.

På bilar med brytarlöst tändsystem (t.ex. 123Ignition) ansluts varvräknaren med de två vita kablarna i serie mellan tändfördelarens jordkabel (vanligtvis svart) och tändspolens minus. Smiths varvräknare fungerar bra med 123Ignition. För andra fabrikat bygger firmor som JDO Instruments och CASU om Smiths varvräknare så att de fungerar med brytarlösa tändsystem.

Den varvräknare från Smiths som fabriksmonterades i 123GT årsmodell 1967 är försedd med en högblank kromring, röd nål och 10 x 100 RPM gradering. Med årsmodell 1968 ändrades detta till en silvermatt ring (för att undvika reflexer), vit nål och 1 x 1000 RPM gradering. Båda har dock samma detaljnummer, 281046, och den senare varianten såldes som tillbehör från 1967. Bilden till vänster är tagen ur tillbehörskatalogen 1969 och visar den tidiga varianten.
Enligt Statens Trafiksäkerhetsverk, föreskrifter F8-1968, angående bestämmelser om instrumentpanel gäller att montering av varvräknare på instrumentpanel inte uppfyller gällande krav. Detsamma gäller även klockhållare för bilur. Bestämmelsen skall tillämpas på fordon, som betecknas som 1970 eller senare års modell eller “som eljest upptages i typintyg eller första gången inställs för registreringsbesiktning efter den 1.1.1970”.
Det är med andra ord inte tillåtet att placera vare sig varvräknare eller klockor ovanpå instrumentpanelerna efter detta datum.

Referenser

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


Comments Off on Varvräknare i Volvo Amazon :, , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives