fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Varningsblinkers i Volvo Amazon

by on Feb.25, 2002, under Volvo Amazon


This text is also available as PDF download in English here. Denna text finns även som PDF här.

Varningsblinkers i Volvo Amazon

I slutet av 1960-talet blev nya bilar enligt lag skyldiga att utrustas med varningsblinkers i USA och flera andra länder. Volvo hade därmed inget annat val än att utrusta sina bilar med sådana. De första åren var det återförsäljarna i Nordamerika som själva fick montera dit varningsblinkers innan bilarna lagligen gick att sälja. Dessa reglage skiljer sig därför utseendemässigt från övriga i bilen och såldes även som tillbehör till tidigare årsmodeller (detaljnummer 279901). Vid sammansättningsfabriken i Halifax, Kanada fabriksmonterades varningsblinkers från årsmodell 1967. I den sista årsmodellen av exportbilarna (1968) satt varningsblinkers fabriksmonterat och var av samma typ som återfinns i tidiga årsmodeller av 140-serien (detaljnummer 673380). En annan marknad med fabriksmonterad varningsblinkers var Japan. Även i Sverige försågs Volvo Amazon med varningsblinkers – dock endast i Polisutförandet.

På Volvo Canadian (både 122S och 123GT) sattes reglaget på vänster sidopanel, ovanför huvöppningsreglaget. På Volvo 122S i exportutförande sattes reglaget på instrumentpanelen, ovanför fläktreglaget.


Varningsblinkers, 1968 122S i exportutförande (detaljnummer 673380)

Installeras varningsblinkers på avsedd plats i bilen så är det nödvändigt att ta upp ett hål i instrumentpanelen. Monteras den där är den dock lätt tillgänglig i en nödsituation och smälter väl in i bilens förarmiljö. En annan variant är att ersätta cigarettändaruttaget med reglaget för varningsblinkers. Bilar med tändningslåset i instrumentpanelen som i efterhand utrustats med rattlås (så att tändningslåset i stället sitter i ratthuset) har en lämplig plats för varningsblinkers i det gamla hålet på instrumentpanelen.


Varningsblinkers, 1967 Volvo Canadian GT (detaljnummer okänt)


Varningsblinkers, tillbehör (detaljnummer 279901)
The Roberk Co. Model 800


Varningsblinkers, eftermonterat i 1969 123 GT (detaljnummer okänt)

Erforderliga delar

Listan över erforderliga delar är från reservdelskatalogen för årsmodell 1968 och avser exportbilarnas variant av varningsblinkers.

Position


Antal


Detaljnummer


Benämning


1 1 673380-2 Strömställare
2 1 686452-4 Blinkdon
3 1 673385-1 Bricka, aluminium
4 1 673387-7 Bricka, intryckbar
5 1 673386-9 Bricka, distans
6 1 673388-5 Mutterbricka
7 1 673381-0 Knopp
7 1 277747-2 Glödlampa

Inkoppling

Börja med att koppla ur batteriet och konsultera bilens elschema. Skall strömställaren monteras i det hål som ursprungligen var avsett för cigarettändaren, så måste denna först avlägsnas. Koppla från cigarettändarens strömledning från position 46 i bilens elschema och avlägsna ledningen.

Varningsblinkers med separat blinkdon (279901) kopplas enligt schema nedan. Körriktningsvisaren har position 30 i bilens elschema, och på dess höger (blå ledning) respektive vänster (grön ledning) kopplas ledningar från strömställaren. Blinkdonet kopplas in mellan batteriets plus pol (kraftig svart ledning vid tändningslåset) och strömställaren. På så sätt kommer blinkfunktionen att fungera även då tändningen är frånslagen. En av ledningarna på strömställaren används inte.

Varningsblinkers från exportbil/140-serien (673380) kopplas in på ett liknande sätt. Här sitter blinkdonet på strömställarens baksida, och hela konstruktionen tar därmed lite mer plats bakom instrumentpanelen. Grundprincipen är dock densamma som ovan – två av ledningarna kopplas in på höger respektive vänster körriktningsvisare och den tredje till batteriets pluspol enligt schema nedan.

Var hela tiden försiktig så att inte andra ledningar skadas, kommer i kläm eller kopplas ur. Det är lätt hänt! Ett alternativt ställe att koppla in sig mot batteriets pluspol kan vara på ledningen till handskfacksbelysningen. Lättaste stället att koppla in sig på blå respektive grön ledning till körriktningsvisarna är förmodligen vid rattens vänstra sida, framför körriktningsvisarens reglage (blinkersspaken).

Dubbelkolla att inkopplingen skett korrekt och anslut sedan batteriet igen. Är strömställare och blinkdon korrekt inkopplade kommer, förutom alla fyra körriktningsvisare, lampan i reglaget att blinka; kontrollampan i instrumentpanelen kommer inte att blinka. Glöm inte att rita in förändringarna i elschemat för din bil.

Infästning

Skall strömställaren monteras i hålet för cigarettändaruttaget används brickorna med fördel för att centrera strömställaren och för att förhindra att den trillar ur det för varningsblinkersen något överdimensionerade hålet. Tillbehörsreglaget (279901) kräver ett större hål än exportbilsreglaget (673380).

Mät annars med ett skjutmått upp storleken på det hål som skall borras i instrumentpanelen och välj lämplig borr. Hålet skall tas upp rakt ovanför fläktreglaget (vilket illustreras nedan och i reservdelskatalogen), och skall vara beläget mitt mellan detta och kromlisten enligt bilden nedan. Alternativt tas hålet upp mellan ratten och cigarettändaruttaget, i linje med detta och med fläktreglaget. Mät noggrant! Mät igen! Borra upp hålet.

Fäst strömställaren i plåten och drag åt den med muttrarna på insida och utsida av plåten så att den sitter fast ordentligt.

Referenser

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


:, ,

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives