fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Headrests in Volvo 122S

Nackstöd i Volvo Amazon

by on Nov.21, 2001, under Volvo Amazon


This text is also available as PDF download in English here. Denna text finns även som PDF här.

Med årsmodell 1965* introducerar Volvo flera omfattande nyheter på 120-serien, bl.a. den så kallade Volvo-stolen vilken är framtagen med hjälp av medicinsk expertis. Denna stol är förberedd för nackstöd vilket visat sig vara ett populärt och vanligt eftermarknadstillbehör på de tidigare årsmodellerna. Med årsmodell 1967 förses stolarna på exportbilarna till Nordamerika med förmonterade styrhylsor från fabrik, vilket medför att nackstöd lätt kan eftermonteras av t.ex. återförsäljare utan att det är nödvändigt att ta av ryggstödets klädsel.

* P120 fr.o.m. ch.-nr. 166400, P130 fr.o.m. ch.-nr. 84600, P220 fr.o.m. ch.-nr. 17950.

För samma marknad blir nackstöd fabriksmonterad standardutrustning med årsmodell 1968 (övriga marknader, inklusive Sverige, 1970). Nackstöd till baksätet har aldrig funnits till Volvo Amazon, även om kreativa ägare kan montera nackstöd till baksätet från Volvo 140 eller 164 (viss ombyggnad av baksätet krävs). Det finns två typer av nackstöd för Volvo Amazon, 277586 och 277911, och båda passar med samma styrhylsor. Det vanligaste nackstödet är 277586 med den breda, raka och stilrena utformningen (kallas populärt ”limpan”). Denna variant finns med de flesta eller alla varianter av klädslar och återfanns som fabriksmonterad standardutrustning från årsmodell 1968 (även i 140-seriens årsmodeller 1968-1971 samt i sportbilen P1800). Den andra och mer skålade varianten, 277911, såldes som tillbehör och kallas populärt ”komfortnackstöd”. Denna variant såldes endast med svart klädsel, men går såklart att klä om. Nackstöd är bra ur en säkerhetsaspekt då de lindrar effekten av pisksnärtskador.


277586, “limpan”

277911, “komfort”

Att eftermontera nackstöd i en Volvo Amazon är relativt enkelt, men kräver lite tid och lite tålamod. Ingreppet är inte reversibelt eftersom man tar upp hål i framstolarnas klädsel. Exakt vilka delar som behövs framgår av tabellen längre ned.

Gör så här

Arbeta med ett säte i taget och börja med att skruva loss ryggstödet. Det är fäst med två skruvar i fällbeslaget på var sida. Skruva även ut ratten till svankstödet (endast årsmodell 1968-1970). Lyft ut ryggstödet ur bilen för att bättre komma åt att arbeta. Nedtill på båda sidor sitter ett antal stift eller metallklämmor som täcktes av fällbeslaget. Dra försiktigt isär dessa med en tång och tag bort dem ur klädseln utan att skada vare sig klämmor eller klädsel. Vänd på ryggstödet så att du har undersidan uppåt och bänd isär skenan en aning med hjälp av en eller två skruv-mejslar. Var oerhört försiktig så att du inte skadar klädseln – det är lätt att slinta! Galonklädseln ligger dubbelvikt i skenan och hålls på plats av två stålstänger. Om du fått tag på nackstöd från en skrotbil, så öva gärna på de gamla stolarna först.

Dra försiktigt av klädseln nedifrån och upp. Skär med en kniv eller en sax upp hål i skumgummit upptill så att du kommer åt att sticka ned de två inre styrhylsorna (de långa rören i metall). Följ sedan efter med de yttre styrhylsorna (de i plast). Dra försiktigt tillbaka klädseln över ryggstödet och markera med en penna var rören kommer att hamna. Dra av klädseln igen och limma en förstärkning av t.ex. kasserad galonklädsel runt markeringarna på insidan – det hindrar klädseln från att brista runt de hål som snart kommer att tas upp. Passa även på att kontrollera svankstödets kondition när klädseln ändå är avtagen.

Dra försiktigt tillbaka klädseln nästan hela vägen tills de yttre styrhylsorna kan ses strama mot klädseln inifrån. Var noga med att klädseln sitter precis rätt. Markera med en penna konturerna på styrhylsorna och skär sedan med en vass kniv, sax eller ett rakblad upp hålen för nackstöden. Vänd på ryggstödet och dra tillbaka klädseln helt och hållet och fäst den undertill med hjälp av en tång eller en polygrip. Lägg gärna lite tyg, en trasa eller dylikt mellan tång och klädsel så att klädseln inte skadas när tången nyper åt. Var noggrann – har du en P130 så syns det direkt om du slarvat då man fäller stolarna framåt. Pilla tillbaka stiften / metallklämmorna och nyp fast dem med tången.

Lägg dit bricka 672017 med de små piggarna nedåt mot klädseln samt skruva dit mutter 672016 på båda styrhylsorna. Om klädseln på nackstöden inte redan är i samma färg som resten av klädseln i bilen så är det dags att klä om dem nu. De är fästa undertill med en liknande konstruktion som klädseln på ryggstöden, fast i plast. Fäst mutter 672015 och låshylsa 672018 på varje stolpe på nackstödet och stick sedan ned dessa i styrhylsorna till önskad nivå. Lås fast genom att dra åt muttern och börja om från början med nästa säte. Skruva tillbaka båda ryggstöden i fällbeslagen och glöm inte svankstödens rattar.


Erforderliga delar

  • 680126-0 Nackstöd
  • 672020-5 Styrhylsa, yttre
  • 672021-3 Styrhylsa, inre
  • 672017-1 Bricka
  • 672016-3 Mutter
  • 672018-9 Låshylsa
  • 672015-5 Mutter
  • Klädsel

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


Comments Off on Nackstöd i Volvo Amazon :, , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives