fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Svårt

Svårt

by on Sep.08, 2011, under Reflections

Optimisten ser en möjlighet i varje problem medan pessimisten ser ett problem i varje möjlighet heter det ju, och även om sättet att betrakta ett problem eller en utmaning säger ganska mycket om dig som person så återstår frågan vad som egentligen gör att någonting är svårt. Eller upplevs som svårt. Det är t.ex. erkänt svårt att komma in på Läkarlinjen – alla som har betygsgenomsnittet 5.0 (eller vad det nu heter nuförtiden) kommer inte ens in – men det betyder inte att själva utbildningen är svår; tvärtom lär den relativt andra utbildningar vara lätt. Jag har funderat lite på det här och lyckats identifiera ett par saker som jag upplever vara svåra att lyckas med och som samtidigt inte är uppenbart orimliga. Bara som referens. I ingen speciell ordning:

  • Kamma hem mer än ett Nobelpris samma år.
  • Ordna stående, kostnadsfri hemkörning av och från Systembolaget varje fredag eftermiddag.
  • Ta sig genom U.S. Immigration utan pass.

Svårt men inte ogörligt. Lite att fundera över innan du gnäller nästa gång…

Comments Off on Svårt :, more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives