fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

The design of everyday things

by on Apr.15, 1998, under What I'm reading

9780262640374

Även om den ursprungliga titeln The Psychology of Everyday Things kanske Miami Dolphins Jerseys sa mer om Tim tankarna bakom boken så är innehållet i denna nyutgåva i stort sett detsamma. Till och med de ljusaste och smartaste bland oss får ibland inte ihop det när det gäller hur i cheap MLB jerseys sammanhanget enkla och banala saker fungerar och felet ligger åtminstone ibland i produktens design No och dess oförmåga att se till de tänkta användarnas behov cheap jerseys (och grundläggande principer inom kognitiv psykologi). Denna 03/2010 bibel behandlar de kognitiva aspekterna inom design och innehållet gott om exempel på både bra a och dålig design, liksom enkla tips att ta ?ANKIRI till för att förbättra designen och användbarheten hos ett vitt spektrum av produkter. Dörrar, bilar, datorer, telefoner och program. Det hör till allmänbildningen att ha läst den här boken!

The Design of Everyday Things av Donald A. Norman (1998). MIT Press. de ISBN 9780262640374.

:, , , ,

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives