fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Design of Everyday Things

The design of everyday things

by on Apr.15, 1998, under What I'm reading

9780262640374

Även om den ursprungliga titeln The Psychology of Everyday Things kanske sa mer om tankarna bakom boken så är innehållet i denna nyutgåva i stort sett detsamma. Till och med de ljusaste och smartaste bland oss får ibland inte ihop det när det gäller hur i sammanhanget enkla och banala saker fungerar och felet ligger åtminstone ibland i produktens design och dess oförmåga att se till de tänkta användarnas behov (och grundläggande principer inom kognitiv psykologi). Denna bibel behandlar de kognitiva aspekterna inom design och innehållet gott om exempel på både bra och dålig design, liksom enkla tips att ta till för att förbättra designen och användbarheten hos ett vitt spektrum av produkter. Dörrar, bilar, datorer, telefoner och program. Det hör till allmänbildningen att ha läst den här boken!

The Design of Everyday Things av Donald A. Norman (1998). MIT Press. ISBN 9780262640374.

Comments Off on The design of everyday things :, , , , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives