fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Backspegel Volvo Amazon

Klart bakåt!

by on Aug.25, 2011, under Volvo Amazon


Dörrspeglar på Volvo Amazon fabriksmonterades inte på alla modeller och inte på alla årsmodeller, även om det var vanligt att återförsäljare satte dit sådana innan försäljning till kund. De finns fortfarande att köpa nya via din lokala Volvo-handlare (som beställer dem hos GCP) och är rätt vettigt att ha ur ett säkerhetsperspektiv. Det är inte illa för en bil som inte tillverkats på över 40 år! Däremot följer det inte med några bra instruktioner om hur man ställer in dem och det är ibland lite si och så med minnet från körkortsutbildningen (där man får lära sig hur backspeglarna ska ställas in). Så var det i alla fall för mig, så jag tog reda på hur man gör. Nedan gäller vänsterstyrd bil.

Sätt dig vid förarplatsen och ställ in den backspegel som sitter inne i bilen (du vet, den i taket…) så att du ser vad som är bakom mitten på bagageluckan på bilen. Titta i spegelns vänstra hörn och notera vad du ser. Dubbelkolla genom att gå ur bilen och se efter. Ett träd, en brevlåda, något du lätt känner igen (och ungefär så smalt). Om nödvändigt, flytta bilen så att det där trädet eller den där brevlådan hamnar precis i vänstra hörnet i spegeln. Det är fortfarande innerbackspegeln vi pratar om. Veva nu ned förardörrens ruta och justera dörrspegeln så att du ser samma objekt (träd, brevlåda) endast i dörrspegelns innerkant, dvs. kanten närmast bilen. Upprepa samma procedur för innerspegelns högra hörn och dörrspegeln på passagerarsidan. Om du nu tittar på ett objekt i någon av dörrspeglarnas ytterkanter upptäcker du att du inte behöver vrida huvudet särskilt mycket innan du ser objektet över axeln. Och det är precis det som är tanken…

Det är för detta som speglarna är konstruerade. Det tar ett tag att vänja sig vid, men det har du å andra sidan redan gjort en gång i livet (när du tog ditt körkort). Har du gjort allting rätt ska du se hur en bil som kör om dig flyttar sig från den ena till den andra spegeln. Det är också ganska lätt att kontrollera spegelinställningen (att den är riktig) varje gång man parkerar t.ex., när man väl vet hur den ska vara.


Comments Off on Klart bakåt! :, more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives