fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Bankbluffen

Bankbluffen

by on Sep.14, 2010, under What I'm reading

Bankerna har de senaste årtiondena hittat nya sätt att tjäna pengar som skiljer sig från den traditionella in- och utlåningen. När det gäller privatkunder handlar det framför allt om olika sparprodukter där spararen betalar dyrt för något av tvivelaktigt värde. När banken någon gång tar kontakt med en kund via utskick eller telefon för att sälja något, kan man bara vara säker på en sak: banken har hittat ett sätt att plocka dig på ytterligare några kronor. En läsvärd bok som bekräftar något som många redan anat. Läsaren bjuds på en del tips, men inga egentliga nyheter.

Bankbluffen : så blir du blåst på dina pengar av Joel Dahlberg (2009). Ordfront. ISBN 9789174419504.

Comments Off on Bankbluffen :, , , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives