fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Claes Hemberg

Dags att ta tag i det här nu…

by on Jan.13, 2010, under What I'm reading

9173590355

Inse att du inte är någon ungdom längre och att det är dags att ta tag i detta nu. Här får du det serverat på silverbricka. Smart. Lättläst. Snabbläst (två timmar, och då läser jag långsamt). Svår-att-lägga-i-från-sig. På ett kort, korrekt och koncist sätt förklarar Gordon Gekko wannaben (komplett med breda, röda hängslen) Claes Hemberg hur du får ordning på ditt sparande i:

Spara mindre – få ut mer : Tre steg som får sparpengarna att växa av Claes Hemberg (2009). ISBN 9173590355.

Comments Off on Dags att ta tag i det här nu… :, , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives