fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Läslampor bak i Volvo Amazon

Läslampor bak i Volvo Amazon

by on Mar.21, 2021, under Volvo Amazon

Vissa Volvo Amazon i polisutförande hade en kartläsningslampa monterad på passagerarsidan, ovanför dörren. Modellen var Lucas Flexilight och detaljnumret var 667208. Man brukar hitta dem i Lucas klassiska grönvita förpackning men lamporna är märkta Butler. Senare dyker samma lampa, nu beskrivningsmässigt förkortad till bara läslampa, upp i Volvo 164 och dess Top Executive-utförande till USA:


Utöver två läslampor (Lucas Flexilight) med medföljande skruv behöver vi två fästen med detaljnummer 680558. Dessa går fortfarande att köpa på de vanliga ställena, medan läslamporna tyvärr blir svårare och svårare att få tag på. Mät och märk upp var på fästena lampfoten kommer hamna och förborra de två hålen. Trä en bit krympslang (drygt 10cm lång) över den röda kabeln och värm fast den i lampänden av kabeln så syns den inte så tydligt mot det vita innertaket.

Mät och kolla var lampa med fäste kommer hamna på respektive sida och borra med en metallborr för skruvarna. Om man lägger lite tid på att mäta noga så går det att få till så att hålen hamnar precis för perforeringen med minimal åverkan på innertaket. Fäst upp lamporna mot C-stolpen på respektive sida. Var noga med att de hamnar på samma ställe på båda sidor. Borra (med en mindre metallborr) upp hål för respektive läslampas (vita) fästbygel.Jorda lamporna i den ena skruven till respektive lampa och koppla samman de två röda kablarna till en (röd) kabel som drages snygg och prydlig bakom panelen och ned under gummimattan och längs passagerarsidan fram till strömbrytaren till handskfacksbelysningen. Där ansluts den till den strömsatta sidan av dragströmbrytaren, så att alla lampor går att använda oberoende av varandra.

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!

Comments Off on Läslampor bak i Volvo Amazon : more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives