Tag Archives: LED

Light-emitting diode

Som ägare till en fritidsbåt lär man sig mycket. Som att tillgången till el kan vara begränsad. Att man är begränsad till 12V och att långt ifrån all elektrisk utrustning fungerar i ett sådant system. Att batterier som inte får laddning snabbt kan ta slut. Och att LED-lampor drar en bråkdel så mycket ström som… Read More »