fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Tachometer in Volvo Amazon

Varvräknare i Volvo Amazon

by on May.23, 2003, under Volvo Amazon


This text is also available as PDF download in English here. Denna text finns även som PDF här.

Varvräknare i Volvo Amazon

När top-of-the-line modellen 123GT lanseras sommaren 1966 (modellåret 1967) är den utrustad med varvräknare. Denna får detaljnummer 281046 och tillverkas av Smiths åt Volvo. Varvräknaren är transistoriserad och försedd med varningsfält för övervarv. Dess placering på instrumentpanelens stoppning framgår av bilden nedan. Samma varvräknare säljs senare som tillbehör till Volvo Amazon, och finns bland annat med i 1969 års tillbehörskatalog.

Smiths varvräknare på fot har fem kablar: en svart, två röda och två vita. Inkoppling går till så att den svarta kabeln ansluts till jord. Den ena av de två röda kablarna kopplas till instrumentbelysningen vid ljuskontakten och den andra av de två röda kablarna kopplas till 25A säkringen (den översta och korta säkringen i säkringsdosan). Den ena vita kabeln kopplas in på tändspolen i stället för den svarta (som helt tas bort) och den andra vita kabeln ansluts på tändfördelaren (där den nyss bortplockade svarta kabeln satt). Fungerar inte varvräknaren så byt plats på de två vita kablarna.

På bilar med brytarlöst tändsystem (t.ex. 123Ignition) ansluts varvräknaren med de två vita kablarna i serie mellan tändfördelarens jordkabel (vanligtvis svart) och tändspolens minus. Smiths varvräknare fungerar bra med 123Ignition. För andra fabrikat bygger firmor som JDO Instruments och CASU om Smiths varvräknare så att de fungerar med brytarlösa tändsystem.

Den varvräknare från Smiths som fabriksmonterades i 123GT årsmodell 1967 är försedd med en högblank kromring, röd nål och 10 x 100 RPM gradering. Med årsmodell 1968 ändrades detta till en silvermatt ring (för att undvika reflexer), vit nål och 1 x 1000 RPM gradering. Båda har dock samma detaljnummer, 281046, och den senare varianten såldes som tillbehör från 1969. Bilden till vänster är tagen ur tillbehörskatalogen 1969 och visar, felaktigt, den tidiga varianten.

Enligt Statens Trafiksäkerhetsverk, föreskrifter F8-1968, angående bestämmelser om instrumentpanel gäller att montering av varvräknare på instrumentpanel inte uppfyller gällande krav. Detsamma gäller även klockhållare för bilur. Bestämmelsen skall tillämpas på fordon, som betecknas som 1970 eller senare års modell eller “som eljest upptages i typintyg eller första gången inställs för registreringsbesiktning efter den 1.1.1970”.

Referenser

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


Comments Off on Varvräknare i Volvo Amazon :, , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives